Akademik Danışmanlık

Tez Önerisi

Alanınızla alakalı literatür taraması yapıldıktan sonra konuyla alakalı yöntem, teknik belirlenmesi ve tez önerisinin hazırlanma işlemi yapılmaktadır.