Akademik Danışmanlık

Literatür Tarama

Tez ya da projelerde literatür taraması çok önemlidir. Dolayısyla, kurmumuzda  literatür taraması alanında uzman kişilerce yapılmaktadır.. Ayrıca online uluslararsı kütüphaneler taranmaktadır.